Komunitný fond lokálnej meny

Živica v spolupráci s dm drogerie markt a Nadáciou Pontis zriadila Komunitný fond lokálnej meny, prostredníctvom ktorého bude môcť každý Bratislavčan a Zvolenčan podporiť zaujímavé miestne verejnoprospešné projekty.

 

Ako to funguje?

Za každý živec, ktorý sa dostane do obehu daruje dm drogerie markt 10 centov do Komunitného fondu. Čím viac živcov budeme používať, tým vyššia bude suma na podporu projektov.

V roku 2015 boli na podporu vybrané dva verejnoprospešné projekty – jeden v Bratislave a jeden vo Zvolene. Na konci roku sa naakumulovaná suma prevedie na ich realizáciu.
Projekty sa budú realizovať v roku 2016. Podrobnosti nájdete nižšie.


Projekt v Bratislave 

Názov projekt: Námestie plné života 2016
Predkladateľ projektu: Aliancia Stará tržnica – občianske združenie
Miesto realizácie: Námestie SNP, Bratislava

Zámer projektu:

Cieľom projektu je vytvorenie zelenej oázy v centre hlavného mesta. Oživené námestie SNP bude miestom, kde si budú môcť obyvatelia mesta, návštevníci a okoloidúci príjemne posedieť a oddýchnuť.

Doplnením námestia o pohodlné lavičky a revitalizáciou existujúcej zelene a kvetináčov, v ktorých budeme pestovať jedlé rastliny, poskytneme obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta nový oddychový priestor a stretávací bod.

Na jeseň 2014 sa v jednej z bočných prevádzok Starej tržnice orientovanej smerom na námestie otvorila kaviareň s detským kútikom TUTO. Pre jej detských návštevníkov budeme organizovať workshopy v oblasti recyklovania, kompostovania, a pestovania jedlých rastlín, ktoré si budú môcť vyskúšať priamo na námestí. Do týchto aktivít zapojíme aj žiakov z blízkej Základnej školy Sv. Uršule.

Okrem detí budeme pracovať aj s dospelými dobrovoľníkmi, susedmi a priaznivcami mestského farmárčenia, ktorí o podobné aktivity organizované Starou tržnicou počas potravinových TRH-PIAC-MARKT trhov prejavili záujem už v minulosti.


Časový rámec projektu: marec 2016 – august 2016

 


Projekt vo Zvolene

Názov projekt: Mestský park Lanice
Predkladateľ projektu: Združenie Slatinka – občianske združenie
Miesto realizácie: mestský park Lanice, Zvolen
 

Zámer projektu:

Rozsiahla zelená plocha medzi husto zastavaným sídliskom Západ a centrom mesta Zvolen je miestom, kde sa môžu stretávať všetky skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta. Myšlienka mestského parku vznikla potom, ako sa nenaplnili pôvodné plány na zastavanie priestoru. Dnes postupne pribúdajú lavičky, informačné tabule, prvky na cvičenie a to v miestach, aby neboli narušené prírodné hodnoty celého územia.

Pomôžte nám urobiť mestský park Lanice lepšie prístupný z vyvýšenej hrádze a násypu cesty – vďaka vašej podpore osadíme jednoduché schodíky a rampu, vyrobíme sedenia a lavičky.

Časový rámec projektu: marec 2016 – august 2016