Facilitácia a vedenie skupiny - workshop Sokratovho inšitútu

Dátum konania: 
18. 1. 2018 (štvrtok) - 17:00 - 21. 1. 2018 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Dušan Ondrušek
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Anotácia workshopu "Facilitácia a vedenie skupiny"

Jednou z tématických oblastí workshopu je medzikultúrna citlivosť a vyjednávanie v medzikultúrnom kontexte. Ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov? Ďalej si na základe praktických príkladov objasníme fázy vývoja konfliktov a ako diagnostikovať zložky pre analýzu konfliktov. Pozornosť budeme venovať aj bloku o postupoch vyjednávania. Sústredíme sa hlavne na otázky vyjednávania postaveného na záujmoch, problémové situácie v procese vyjednávaní a ich zvládanie. V poslednom bloku sa budeme venovať mediácii a budovaniu konsenzu v situáciách komunitných konfliktov. 

Workshop je postavený výrazne participatívne - účastníci si vyskúšajú väčšinu postupov o ktorých budeme hovoriť praktickým precvičovaním „na vlastnej koži." Absolvujú diskusie v malých skupinách na základe videoukážok, ako aj štruktúrované prezentácie, špecifické cvičenia, simulácie a hranie rolí, prostredníctvom ktorých získajú informácie o vlastných osobných štýloch v konflikte a nadobudnú nové zručnosti v alternatívnych spôsoboch riešenia konfliktov (mediácii, zmierovaní, vyjednávaní).

Workshop je len pre študentov Sokratovho inšitútu.

Lektor

DUŠAN ONDRUŠEK  - facilitátor, tréner. Založil a vedie organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), ktorá sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii. Zaoberal sa výskumom altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a nenásilnej komunikácie. Ako tréner a facilitátor doteraz viedol viac asi 1100 tréningov vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom 11 kníh.

Aj keď niekoho vnímam ako nepriateľa, mal by som sa snažiť vnímať jeho perspektívu a skúsiť viesť dialóg, ak chcem pokračovať ďalej. Musím vidieť v druhých kúsok toho, čo som ja sám. A tohto sme málokedy schopní – vidieť v nepriateľoch kúsok seba.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová